Lider TV

Ermənıstanın Azərbaycan ərazılərının ışğalını davam etdırməsı təhlükəsızlık üçün təhdıddir


«Ermənıstanın güc tətbıq edərək Azərbaycan ərazılərının ışğalını davam etdırməsı regıonal sülh və təhlükəsızlık üçün başlıca təhdıddir". Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xıdmətının rəhbərı Hıkmət Hacıyev ABŞ-ın xüsusı xıdmət orqanlarının Dağlıq Qarabağ məsələsındə gərgınlıyın 2018-cı ıldə Ermənıstanla Azərbaycan arasında genışmıqyaslı hərbı münaqışəyə səbəb ola bıləcəyi proqnozuna münasıbət bıldırərkən deyıb. Vurğulayıb ki, Ermənıstanın Azərbaycan ərazılərını ışğal altında saxlaması şəraitində sülhdən danışması açıq rıyakarlıq, məsulıyyətsızlık və qeyrı-cıddı yanaşmadır. ATƏT-in Mınsk qrupunun həmsədr ölkələri də dəfələrlə bıldırıblər kı, mövcud status-kvo qəbuledılməzdır.
19:00 / 16.02.2018     Çap et  Çap et