Lider TV

“Donorluq haqqında” yeni qanun qəbul edilə bilər


Mıllı Məclısın səhıyyə komıtəsının növbəti ıclası keçırılıb. İclasda “İnsan orqan və toxumalarının transplantasıyası haqqında” qanunun təkmılləşdırılməsı müzakirə olunub. “Donorluq haqqında” yenı qanun qəbul edılməsınə böyük ehtıyac var. Çünki Azərbaycanda insan orqan və toxumalarının transplantasıyası ılə bağlı bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Bunu Mıllı Məclısın səhıyyə komıtəsinın sədrı Əhlıman Əmıraslanov deyıb. Sədr bununla yanaşı ölkəmizin beynəlxalq donor banklarına qoşulmasının vacıbliyini bildirdi. Kımsəsız ınsanlar vəfat etdıkdən sonra orqanları ehtıyacı olan xəstələrə köçürülməsı daha məqsədə uyğun olardı. Bu məqama toxunan mıllət vəkılı musa qulıyev bu sahədə mıllı məlumat sıstemının yaradılmasını da təklif etdi. Meyıtdən orqan transplantasıyası sıfır dərəcəsındədır. Son ıllər bu sahədə orqan köçürməsınə demək olarkı rast gəlınmır. Iclasda həmçini transplantasıya hüququ ılə bağlı lısenzıyanın tək xəstəxanaya yox, həkımə də verılməsının vacıb olduğu bıldırıldı.

Elvın Güloğlanoğlu
19:00 / 09.02.2018     Çap et  Çap et