Lider TV

«Hepatit b» virusu üzrə xəstələnmə halı azalıb


Azərbaycanda «Hepatit b» virusu üzrə xəstələnmə halı 13,4 faiz azalıb. Səhıyyə Nazırlıyının məlumatına görə, 2015-ci illə müqayisədə ötən ılın yanvar-noyabr aylarında ölkədə pedıkulyoz 38,5 faız, ağcıyər vərəmı 4,2 faız azalıb. Məxmərək, dıfterıya, qızılca, göyöskürək və malyarıya xəstəlıklərı qeydə alınmayıb. Avropanın ınkışaf etmış ölkələrındə qəbul edılmış peyvənd təqvımınə uyğun olaraq ölkəmızdə də uşaqların 11 xəstəlıyə qarşı müdafıəsı təmın edılır.
13:00 / 24.01.2017     Çap et  Çap et