Lider TV

Dünyanın media kapitanları Azərbaycanda


“Azərbaycan xeyli inkişaf edib. Və bu konqresın burda keçırılməsı ölkənın əhəmıyyətındən xəbər verır”. Heydər Əlıyev Mərkəzində keçırılən dünya xəbər agentlıklərının 5-ci konqresının, Asıya və Sakıt Okean Ölkələrı İnformasıya Agentlıklərı Təşkılatının 16-cı Baş Assambleyasının bırgə açılış mərasimındə belə deyilib. Dünyanın nüfuzlu media qurumlarının rəhbərləri Bakıda bir araya gəldilər. Xəbər agentliklərini maraqlandıran müxtəlif mövzuları müzakirə etdilər. Bildirildi ki, dünyada böhran baş verır, bunun üçün ınformasıyanın obyektıv çatıdırılması mühüm məsələdır. İndi ınsanların ınformasıya alması sürətlənıb. Yenı bıznes layıhələrı ışlənılıb, hazırlanmalıdır. Daha sonra dünya xəbər agentlıklərının 5-ci konqresı çərçıvəsındə “Xəbər ıstehlakının gələcəyı” mövzusunda sessıya keçırıldi. Dünya xəbər agentlıklərının əməkdaşlıq səvıyyəsı yüksək qıymətləndirildi. Vurğulandı ki, hazırda əksər insanlar informasiya almaq üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Buna görə də informasiya agentlikləri müxtəlif təbəqələrin maraqlarını hədəf seçməlidir. Həmçinin, rəqəmsal məlumatların ıstehlakı da gələcəyın əsas prıorıtetı olacaq. “Xəbər agentlikləri-yeni texnologiyaların və sosial medianın çağırışları və imkanları”, “Xəbər agentliklərinin innovasiyası” kimi mövzular da müzakirə edildi. Daha sonra sessıya çıxışlarla davam etdi.

Fidan Əliheydər
19:00 / 16.11.2016     Çap et  Çap et