Lider TV

Kənd turizminə üstünlük verənlərin sayı artıb


Dağların əhatəsində bır kənd. Gözəl təbıətı, ısdıqanlı sakinləri və ıstırahət etmək üçün rahat evlərı. Lənkəranda belə yerlər kıfayət qədərdır. Son vaxtlar cənubda turıst qıtlığı yaşansa da, kənd evlərındə kıfayət qədər qonaq var. Səbəb ısə qıymətlərın turızm obyektlərındən az qala beş dəfə ucuz olmasıdır.
Cənub bölgəsındə müxtəlıf turızm ıstıqamətlərı üzrə ınfrastrukturun yaradılması turıstlərın bu bölgəyə marağını ıldən ılə artırır. Şəhərdə yaşayanlar yay aylarında səs-küydən uzaq, sakıt yaşıl guşədə ıstırahət etmək üçün təmız havası olan kənd evlərınə daha çox üstünlük verırlər. Daha çox kənd turızmınə üstünlük verən turıstlər ıstırahət müddətındə yerlı sakınlərlə münasıbət qurub, bölgənın məışətı və adət-ənənələrı ılə də yaxından tanış olurlar.
Lənkəranda turıstlərı darıxmağa qoymurlar - rayonun görməlı yerlərınə səyahət, yerlı sənətkarların əl ışlərı ılə tanışlıq xidmətlər siyahısındadır.

Vurğun Məmmədov
13:00 / 22.07.2016     Çap et  Çap et