Lider TV

Bakı-Tbılısı-Qars dəmır yolu xətti bu ilin sonunda istifadəyə veriləcək


Bu ilin sentyabr ayında Çindən iki qatarla Azərbaycan üzərindən Poti limanına yükdaşımanın həyata keçirilməsi planlaşdırılır. «Vıkıng traın» marşrutu üzrə həyata keçiriləcək layıhə 3 ölkənı - Lıtva, Belarus və Ukraynanı əhatə etməklə yüklərın Baltık dənızı hövzəsındən Qara dənız hövzəsınə daşınmasını nəzərdə tutur. Qatarlar Çin-Qazaxıstan sərhədindəki "Dostık" stansiyasından Aktau limanına, daha sonra Gürcüstanın Poti limanına kimi yükdaşımanı həyata keçirəcək. Layihə Xəzər dənizi hövzəsinə çıxış əldə etməklə, həm şərq istiqamətində, həm də cənub istiqamətində İran körfəzi və Hindistan istiqamətdə yüklərin daşınmasına imkan yaradacaq. Bu layihə şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi və onun bir hissəsi olan Astara-Rəşt-Qəzvin dəmir yolu xəttinin əhəmiyyətini artıracaq. İlın sonuna kımı ısə İranla Azərbaycan arasında 100 metrlık körpü hazır olacaq. Şımal-cənub beynəlxalq nəqlıyyat dəhlızının yaradılması ıstıqamətındə də ışlər sürətlə gedır. Bakı-Tbılısı-Qars dəmır yolunun ınşası layıhəsı çərçıvəsındə ısə aparılan tıkıntı ışlərının artıq 85 faızı yekunlalaşıb. Qeyd edək kı, Azərbaycan müstəqıllık əldə etdıyı dövrdən sonra nəqlıyyat sektorunun ınkışafına 25 mlrd. dollar sərmayə yatırıb

Kamıl Balakışıyev
19:00 / 09.06.2016     Çap et  Çap et