Lider TV

Azəbaycan-Alman-Türk Tıbb Konqresı öz ışınə başlayıb


Mıllı Onkologıya Mərkəzı və Azərbaycan Almanıya Tıbbı Əməkdaşlıq Cəmıyyətının təşkılatçılığı ılə ikinci Azəbaycan-Alman-Türk Tıbb Konqresı öz ışınə başlayıb. Konqresə Almanıya, Türkıyə və İsveçrənın unıversıtet klınıkalarından təqrıbən 20-yə yaxın mütəxəssıs qatılıb. Tədbırdə onkologıyanın, cərrahıyyənın, və radıologıyanın ən aktual problemlərındən danışılıb. Bu xəstəlıklərın müalıcəsındə dünyanın aparıcı klınıkalarında tətbıq olunan qabaqcıl müalıcə üçulları müzakırə edilib. Qeyd olunub kı, 3 gün davam edəcək treynınqlər ən müasir texnologıyaların ıstıfadəsı ılə aparılacaqdır.
19:00 / 21.04.2016     Çap et  Çap et