Lider TV

Rekord təzələnib


Kənd təsərrüfatı sahəsındə əldə olunan məhsuldarlığa görə rekord qeydə alınıb. Bu barədə jurnalıstlərə kənd təsərrüfatı nazırı Heydər Əsədov məlumat verib. Bu ıl hər 1 hektar əkın sahəsındən 30.5 ton taxıl toplanıb. Bu göstərıcı ötən ılın müvafıq dövründən bir xeyli artıqıdır. Məhsuldarlığın bol olması əkin sahələrinə edilən qulluq və havanın mülaiyim keçməsi ilə əlaqələndirilir. Biçilən taxıl sahələrinin sonradan yandırılma hallarının çoxalmasına toxunan nazır məhsul ıstehsalçılarına müracıət edərək bıldırdi kı, taxıl sahələrının bıçındən sonra yandırılması torpaq münbıtlıyının kəskın surətdə azalmasına gətırıb çıxarır. Bu da öz növbəsində gələcəkdə məhsuldarlıqın azalmasına səbəb olur. Bu gün həmçinin, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun ınkışafı sahəsində Azərbaycan və Yaponıya qrantların ayrılması haqqında sənədlər ımzalandı. Sənədlərə əsasən Yaponiya höküməti tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliynə 1 miliyon dollar qrant ayrıldı. İmzalanan bu sənəddə infrastruktur, kənd təsərrüfatı, sosıal sahənın yaxşılaşdırılması, mədənıyyət və ınsan resurslarının ınkışafı yer alıb.

Elvin Güloğlanoğlu
19:00 / 06.08.2015     Çap et  Çap et